Categories
Новини

В межах реалізації проєкту ERASMUS +KA 2 CBHE «Universities Communities: strengthening cooperation» («Університети місцеві громади: підсилення взаємодії») UNICOM N.101083077, було проведено круглий стіл на тему «Останні результати та наступні кроки», де було обговорено:

– результати навчального візиту до Університету Латвії (Латвійська Республіка);

– заходи проведені українськими ЗВО, які стосуються дисемінації проєкту;

– бачення центрів взаємодії з громадою в українських ЗВО.

Під час обговорення результатів навчального візиту до Університету Латвії, Юрій Данько, проректор з наукової та міжнародної діяльності СНАУ розповів про освітній центр менеджменту та підприємництва, бізнес-інкубатор закладу вищої освіти, національнубібліотеку Республіки, а також філіал Університету у м. Кульдига (Kuldїga).

Оксана Краєвська, доцентка кафедри європейських та регіональних студій факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка у своїй доповіді, поділилася набутим досвідом з університету Латвії, який слід використати: діалог про продуктивність – платформа для обміну думками щодо проблем, пов’язаних з продуктивністю, та покращення взаємного розуміння ключових імперативів майбутньої політики та реформ, спрямованих на підвищення продуктивності; участь університетської спільноти в реалізації третьої місії Університету в контексті залучення викладачів різних факультетів до проєктних команд та розробки документів/стратегічних планів розвитку різних органів державної та місцевої влади (фахова експертиза, радники, консультанти, апробація результатів наукових досліджень нпп); активна взаємодія та співпраця із стейкхолдерами (компаніями-роботодавцями) та випускниками.

В ході обговорення заходів дисемінації проєкту представники українських ЗВО представили власні напрацювання.

Від ДонДУВС спікером заходу виступив перший проректор університету Єгор Назимко з презентацією «Поточні результати імплементації закордонного досвіду в розвиток третьої місії ДонДУВС». Мета розвитку третьої місії ДонДУВС – підвищення соціальної ролі двічі переміщеного ЗВО шляхом взаємодії між університетом, громадою та органами місцевого самоврядування. У своїй доповіді Єгор Назимко розповів про:

– вивчення досвіду університетів-партнерів Європейського консорціуму, серед яких Університет Латвії, Університет Генуї, Лундський університет;

– імплементацію європейського досвіду та розвиток третьої місії ДонДУВС на запит громади;

– перспективи на 2024 -2025 рік з розвитку третьої місії ДонДУВС. Основною з яких є створення на базі університету Центру взаємодії з громадою.

Оскільки, співпраця з місцевим муніципалітетом є одним із основних напрямом з реалізації третьої місії, до заходу долучилися представниці Маріупольської та Кіровоградської обласної військової адміністрації.

За ініціативи Тетяни Коноваленко, проректорки з наукової, інноваційної роботи та міжнародної співпраці МДПУ було обговорено модель інституціалізації центру взаємодії з громадою, представлено різне бачення його функціонування, серед основних – поза структури або як окремий структурний підрозділ університету.

Окремо було обговорено бачення та наступні плани щодо реалізації третьої місії в університетах.