про проєкт

Познайомтеся з нашим проєктом

Загальна мета
проєкту:

підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.

Erasmus+:КА 2 CBHE
Програма фінансування ЄС
1
Тривалість проєкту, років
0
Фінансування

Цілі
та завдання проєкту

Цілі відіграють ключову роль у плануванні проєкту, вони надають перспективи на майбутнє, стимулюють до дій та зосереджують увагу.

1.

підсилювати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадами на основі європейського досвіду та практики (індикатори: обмін дослідницькою діяльністю/обмін досвідом під час візитів до європейських та внутрішніх (українських) партнерів задля обміну досвідом та співпраці; кількість учасників в заходах проєкту та під час мобільності, навчальні програми та відповідні навчальні матеріали для навчального компоненту проєкту, майбутній саміт);

2.

розробити типові стратегії взаємодії  між університетами та громадами на основі їхніх потреб, спрямовані на підвищення громадянської активності та залучення громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії, а також пілотувати їх у закладах вищої освіти й залучених громадах (індикатори: 7 центрів співпраці українських університетів з громадами щодо їх соціальної відповідальності та стратегій розвитку університетів;

3.

розвивати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, кібербезпеки та цифровізації, екології та громадянської освіти тощо (індикатори: програма розширення можливостей громади), 3 хакатони, 2 волонтерські програми);

4.

підвищити соціальну відповідальність та залученість університетів до громад через підвищення їх спроможності у сфері розвитку громад та місцевого лідерства (індикатори: спільні звіти про потреби громад та їхні очікування від співпраці з закладами вищої освіти);

5.

розробити та обговорити національну політику щодо посилення третьої місії університетів і співпраці між університетами (індикатори: аналітичний документ; дорожня карта, національні рекомендації, опубліковане дослідження);

6.

забезпечити належну співпрацю між партнерськими інституціями, цільовими групами та зацікавленими сторонами з метою своєчасної реалізації проєкту та вчасного звітування перед європейськими та національними органами влади;

7.

забезпечити належну співпрацю між партнерськими інституціями, цільовими групами та зацікавленими сторонами з метою своєчасної реалізації проєкту та вчасного звітування перед європейськими та національними органами влади;

Передбачені кроки
проєкту

01.

Обговорення та розробка національної політики щодо посилення третьої місії університетів та співпраці між університетами;

Розробка типової стратегії відносин між університетами та громадами на основі їхніх потреб, спрямованих на посилення громадянської активності та залучення громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії, а також пілотування їх у залучених закладаї вищої освіти та громадах

02.

Поліпшення управління університетами та їх стійкості шляхом фокусування на соціальній відповідальності та залучення громад університетами;

Сприяння взаємодії між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, екології та громадянської освіти, дуальної освіти, університетів третього віку (народних університетів) тощо.

03.

Заохочення взаємодії між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, кібербезпеки та цифровізації, екології та громадянської освіти тощо (індикатори: програма розширення можливостей громади), 3 хакатони, 2 волонтерські програми);
 
Розробка типових стратегій взаємодії між університетами та громадами на основі їх потреб, а також спрямованих на посилення громадянської активності та залучення громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії,  їх пілотування у залучених  закладах вищої освіти та громадах

04.

Розробка та обговорення національної політики щодо посилення третьої місії університетів і співробітництва між ними

05.

Інформування зацікавлених сторін, цільових груп та широкої аудиторіі про події та результати проєкту та забезпечення стійкості досягнень проєкту

06.

Забезпечення якісної імплементації проєкту відповідно до найкращих європейських практик щодо змісту навчання та управління проєктом

07.

Забезпечення належної співпраці між проєктними інституціями, цільовою аудиторією та стейкхолдерами з метою належної імплементації проєкту і своєчасного звітування перед європейськими та національними органам влади 

Є питання?

Зв’яжіться з нами за додатковою інформацією