Categories
Новини

Вивченню механізмів взаємодії Університету та громади на шляху до їх стійкого розвитку, зокрема в аспекті економічного зростання громад та доступності освіти, була присвячена серія тренінгів запропонованих Університетом Латвії, в рамках реалізації проєкту «Університет – місцева громада – підсилення взаємодії» (25-28 березня 2024, Рига, Латвія).

Координатор проєкту, Байба Шавріна (B.Šavriņa) представила багаторічні здобутки експертів Університету з розвитку освіти впродовж життя, налагодження роботи з муніципалітетом та розвитку третьої місії з метою сталого розвитку громади, в тому числі в економічному аспекті

Про роль належного локального механізму реалізації третьої місії закладів вищої освіти, а також її місце у програмах регіонального розвитку розповідали Президентка Муніципальної ради Кульдиги І. Асташевська (I. Astaševska), Голова філіалу Р. Карловіца (R. Karloviĉа), лектор Університету К. Берджина-Цунска (K. Bẽrziņа-Cunska), координаторка проєкту Байба Шавріна (B.Šavriņa) в стінах філіалу Університету Латвії у Кульдизі (Kuldїga).

 

Про вагомий досвід Університету зі сприяння працевлаштуванню випускників університету та можливості сталого кар’єрного зростання розповіла директорка Освітнього центру менеджменту та підприємництва Університету Латвії І. Баусова (I. Bausova). Опрацюванню здобутої інформації сприяла особиста участь делегатів у мережевій онлайн-грі «Банкрут»

З точки зору імплементації найкращих практик українськими університетами, цікавим є досвід залучення молоді до створення та інтеграції стартапів, про який розповіла голова Бізнес-інкубатору Університету Латвії Л. Берджина (L. Bẽrdziņа).

Професор Х. Калкіс (Н. Kaḽḳis) ознайомив учасників зі змістом STEAM-освіти та новими вимогами по різним вакансіям, а також зауважив на тому, що саме вища освіта надає можливість отримати навички сучасного та інноваційного мислення, необхідних для вирішення економічних проблем.

Розвитку дискусії сприяла участь представників консорціуму українських університетів в 82-й Міжнародній науковій конференції «Сталі університети – стале суспільство», де обговорювались загальнодержавний історичний розвиток закладів вищої освіти та особливості розбудови внутрішньої структури Університету Латвії, а також робота з підтримки стійкого попиту на освіту впродовж життя, в тому числі, здобуття освіти третього (освітньо-наукового) ступеня.

Делегати українського консорціуму поділились із учасниками власним досвідом реалізації третьої місії, а також оцінили вплив та наслідки релокації університетів. Підсумком дискусії став виступ А. Фігус (Alessandro Figus, University of Cassino and SouthernLazio, Italy) на тему стійкого розвитку Університетів в сучасних умовах.

Інтенсивну роботу на тренінгах та вивчення експертизи Університету Латвії з розвитку третьої місії межував візит до Національної бібліотеки Латвії, де під час екскурсії було визначено напрями співпраці з Університетом та її роль в освітньому процесі.

Обміркований факультетом бізнесу, менеджменту та економіки Університету Латвії концепт тренінгів, дискусій та навчально-ознайомчих візитів дозволив делегатам українського консорціуму сформувати ряд інсайтів з метою ефективного виконання завдань проєкту в Україні.

«Навчальний візит до Університету Латвії, що відбувся в межах проєкту UNICOM, переконав у необхідності створення на базі педагогічного університету бізнес-інкубатора. Це сприятиме підвищенню престижу та рейтингу закладу, позиціонуючи його як центр інновацій та підтримки підприємництва в освіті».

 

«Для Сумського національного аграрного університету стала очевидною необхідність впровадження системного підходу до організації навчання впродовж життя. Зокрема, заслуговують на увагу навчальні модулі на основі геймізації навчальних занять»

«Для стійкого розвитку Інституту вищої освіти НАПН України стане  в нагоді досвід співпраці Університету Латвії із бізнес-структурами та муніципалітетом, що забезпечує не лише економічний розвиток громади, а й загальнонаціональний добробут».

«Імплементація механізмів співпраці Університету з муніципалітетом є необхідною для двічі переміщеного Донецького державного університету внутрішніх справ та його сприяння забезпеченню безпеки розвитку громад в Україні під час війни та в постоєнний період»

«Інсайти робочої групи Українського державного університету імені Драгоманова головним чином зосереджені на інноваційному підході до навчання впродовж життя. Програма тренінгів та сесії під керівництвом І. Баусової зокрема на тему «Освіта впродовж життя та безперервна освіта» допомогли зрозуміти унікальні методи навчання дорослих та професійного розвитку, включно з використанням бізнес-симуляторів, які ефективні для надання практичного досвіду та розуміння складних бізнес-сценаріїв».