Categories
Новини

В межах реалізації проєкту ERASMUS +KA 2 CBHE «Universities Communities: strengthening cooperation» («Університети місцеві громади: підсилення взаємодії») UNICOM №.101083077 для представників університетів – членів консорціуму  з 26 по 31 травня в Університеті Генуї  (м. Генуя, Італійська Республіка) проходив навчальний візит  «Третя місія, які кроки та які обов’язки: Університет Генуї», де Донецький державний університет внутрішніх справ представляли перший проректор університету Єгор Назимко та завідувач відділення міжнародного співробітництва   університету  Вікторія Москаленко.

 Метою візиту стало: участь у зустрічі керівників закладів вищої освіти та представників відділень міжнародного співробітництва для подальшого планування реалізації проєкту; обговорення концепції облаштування Центру взаємодії з громадою на базі університетів-членів консорціуму, розробка політики та методології оцінки його подальшого функціонування; презентація організаторам та учасникам заходу результатів щодо виконаних завдань проєкту – діяльності університету щодо впровадження та посилення третьої місії.

З вітальним словом до учасників звернулася керівниця проєкту Діана Спулбер та професор Гвідо Аморетті, які розповіли про  основні етапи реалізації проєкту  та результати проведеної роботи.

Під час заходу учасники обговорили алгоритм та основні етапи подальшої реалізації проєкту, узагальнили основні критерії та гарантії якості реалізації проєкту в громадах, а також акцентували увагу на порядку розробки стратегії роботи в невеликих групах. У ході роботи було виокремлено місце децентралізації як однієї з основних цілей стратегії посилення третьої місії.

У своїй презентації керівниця проєкту Діана Спулбер акцентувала увагу на значенні налагодженої співпраці із закладами, які здійснюють освітню діяльність у сфері загальної середньої освіти, що спрощує організацію курсів для початкової, а також подальшої підготовки та перепідготовки вчителів, проведення настановних зустрічей, Днів або Тижнів відкритих дверей. З метою забезпечення потреб громад професорсько-викладацьким складом було розроблено курси для військовослужбовців та співробітників професійних асоціацій, створено та запроваджено механізм захисту права засуджених на освіту, організовано культурологічні курси для людей похилого віку та налагоджено роботу в міжнародній університетській Інтернет-мережі «Вчені під загрозою».

У виступі на тему «Передача технологій і знань. Дослідження послуг, передача технологій і напрям третьої місії в Університеті Генуї» Алеся Попіа, акцентуючи увагу на значенні інтернаціоналізації, в межах загального виміру якості окреслила три основні напрями діяльності університету: освіта та навчання, дослідження, третя місія. Спікерка наголосила, що університет є важливим науково-культурним орієнтиром та проміжною ланкою між місцевими громадами та глобалізованим суспільством, оскільки саме заклади вищої освіти сприяють соціальному, культурному та економічному розвитку через пряме застосування, накопичення та використання знань, а також через ініціативу безперервного навчання. Основними завданнями третьої місії є сприяння розвитку суспільства через передачу знань і технологій до соціальної та виробничої сфер, підвищення суспільної та освітньої ролі університету, сприяння  діям і процесам розвитку, спрямованим на стабільність, інклюзію, набуття підприємницьких навичок та активної громадянської позиції.

 Метою презентації Сари Чеполіни було ознайомлення учасників консорціуму із технологіями навчання в Університеті Генуї. Спікерка розповіла, що в університеті створено та налагоджено роботу «Офісу трансферу технологій» (ОTT), діяльність якого спрямована на створення умов та забезпечення юридичного супроводу вчених і студентів, які здійснюють підприємницьку діяльність або потребують захисту прав інтелектуальної власності. За допомоги максимального наближення дослідницької діяльності та її результатів до потреб економічного ринку, ОTT сприяє тому, щоб така діяльність була корисною не лише з наукової точки зору, але й використовувалася  для розвитку економіки.

Основні результати своєї діяльності в межах проєкту також презентували Оксана Головко-Гавришева, Тетяна Коноваленко, Єгор Назимко, Вікторія Москаленко, Олена Оржель, Наталія Шофолова та Марія Нестерова, які представили результати першого робочого пакету проєкту, зупинилися на процесі створення Центрів взаємодії з громадою,   акцентували увагу на систематизації практик європейських та національних університетів щодо взаємодії з громадами.

За результатами заходу, учасники навчального візиту одностайно підтримали  ідею про залучення всіх працівників університетської спільноти до процесу створення Центрів взаємодії з громадою та затвердили алгоритм подальшої реалізації проєкту.