Categories
Новини

Представники членів-консорціуму міжнародного проєкту ERASMUS +KA 2 CBHE «Universities Communities: strengthening cooperation» («Університети місцеві громади: підсилення взаємодії») UNICOM №101083077 долучилися до круглого столу «Виклики для університетів та громад: роль центрів взаємодії з громадою у їх вирішенні». Мета заходу – обговорення концепції центрів взаємодії з громадою, як осередку співпраці університетів з громадами та вирішення проблем публічного адміністрування на національному та регіональному рівнях. 

З вітальним словом до учасників звернулася координаторки проєкту Діана Спулбер та Мар’я Нестерова, які розповіли про мету їх створення на базах університетів.

Під час заходу було визначено наступні проблеми з якими стикаються українські університети під час імплементації третьої місії: відсутність концептуалізації; відсутність регуляторного забезпечення, як наслідок – університети забезпечують третю місію на свій розсуд; відсутність державного фінансування; відсутність чіткої структурної системи мотивації у представників громад та ЗВО.

Результати першого робочого пакету у своїй доповіді представила Тетяна Коноваленко, зазначивши, що заплановані заходи здійснено в повному обсязі – виконання робочого плану проєкту, розробка веб-сайту та сторінок проєкту у соціальних мережах, проведення тематичних конференцій та досліджень. «Третя місія і спільні зусилля зроблять стійкішими і університети і громади» – зазначила Тетяна Коноваленко.

Оксана Головко-Гавришева приділила увагу практикам європейських та національних університетів, їх систематизації та важливості вивчення досвіду, який є взаємно корисним.

Також до обговорення зі студії Маріупольського державного університету у м. Київ долучився перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ Єгор Назимко. Він підкреслив необхідність взаємодії університетів у напрямі розвитку третьої місії в закладах освіти. «Сьогодні нам вкрай важливо обєднувати зусилля у реалізації третьої місії університетів. Одним з таких прикладів є  синергія проєкту UNICOM, з іншим міжнародним проєктом – «Відкритий освітній простір для студентів і громади» (EDUSPACE), який університет реалізував у взаємодії з Маріупольським державним університетом та сьогодні ми профелу фінальну підсумкову конференції» – зазначив Єгор Назимко.

Олена Оржель, представила проєкт бачення Центрів взаємодії з громадою, їх структури та стратегії функціонування в українських університетах.

Влада Шмалій, розповіла про очікування громади від університетів висвітливши шляхи співпраці. 

Представники міністерств поділилися з учасниками круглого столу власними очікуваннями. 

Під час представлення другого робочого пакету проєкту було визначено його мету – вдосконалення університетського управління та стійкості з фокусом на соціальну відповідальність та громаду. Розвиток співпраці між цільовими групами проєкту, стейкхолдерами, університетом та громадою орієнтуючись на європейський досвід та практики у сфері інклюзії, гендерної рівності, екології, громадянської та дуальної освіти, університетів третього віку. 

Серед основних завдань – звітування за виконаними заходами в межах першого робочого пакету – дослідження та обмін досвідом; друга дисемінаційна конференція «Стійкі університети і стійкі громади», розробка політики проєкту щодо третьої місії університетів, яка представлена місцевій владі або МОН України; навчальні набори для нарощування потенціалу українських університетів – партнерів.

Було здійснено аналіз третьої місії університетів та відібрано кращі практики університетів-партнерів ЄС. Було наведено результати дослідження відповідного національного досвіду закордонних партнерів.

Окремо увагу приділили здійсненим практикам у ЗВО України, серед яких проведення соціологічного дослідження «Соціальна відповідальність у ЗВО України». Респонденти мали змогу відповісти на запитання «Які чинники, перешкоджають розвитку університетської соціальної відповідальності? – серед найбільш поширених відповідей – необізнаність щодо реалізації соціальної відповідальності зарубіжними ЗВО, відсутність обміну інформацією, брак позитивного досвіду та кращих практик реалізації соціальної відповідальності українським ЗВО.

Обговорили виміри та форми реалізації третьої місії університетів.

У результаті було зроблено наступні висновки: третя місія може бути регламентована внутрішніми правовими актами, інституціалізована через університетські стратегії, місії, програми. Учасниками з її реалізації мають бути усі представники університетської спільноти. Для їх активного залучення необхідно налагодити внутрішні комунікації та роз’яснення щодо користі від взаємодії.

Усі учасники проєкту були єдиними у тезі про те, що післявоєнне відновлення України не може бути реалізоване без участі ЗВО. Тож, визнання цього факту ставить перед академічною спільнотою наступні питання: шляхи легітимізації участі ЗВО у процесах і проєктах відновлення; способи залучення та включення представників академічного середовища до проєктних команд з відновлення.